topbanner

Sport Screen System


Med det webbaserede Sport Screen System får din klub en unik mulighed for at strukturere skadesregistrering og journalføring samt opnå statistisk overblik.
Dette vil optimere vilkårene for at vurdere og evaluere skadesrelevante forhold, der er afgørende for at begrænse omfanget og konsekvenserne af de skader, som påvirker spillernes præstationsevne.


Statistik


Programmets statistiske fremstilling vil give et banebrydende overblik over bl.a. årsagssammenhænge, skadestyper, skadeslokalisationer, varighed og spillernes deltagelsesprocent.
Der kan hurtigt og overskueligt opnås overblik over skadessituationen aktuelt og i selvvalgte sæsonperioder - for holdet som helhed eller individuelt for de enkelte spillere.

Forebyggelse


På enkel og brugervenlig vis er det muligt at påpege tendenser, som kan danne grundlag for målrettet igangsætning af fx skadesforebyggende tiltag. Databasens statistiske resultater er samtidigt et vigtigt evalueringsredskab for effektmålingen af sådanne tiltag.

Brug den enkelte spillers skadeshistorik som udgangspunkt for individuelle, skadesforebyggende fokusområder.

Træningsdosering og kommunikation


Skadessituationen afspejler, i hvor høj grad spillerne er gearet til den belastning, som de udsættes for. Sport Screen System identificerer dette og vil derfor ikke blot være en vigtig medspiller ved behandling og forebyggelse, men også ved planlægning og tilpasning af træningsdoseringen.
Sport Screen System vil derfor spille en central rolle i at forbedre det indbyrdes samarbejde mellem sundhedssektor, trænerteam og spillertrup i den fælles indsats for at give spillerne de bedste forudsætninger for at præstere på banen!
Med Sport Screen System får du mulighed for hurtigt overblik over blandt andet:
 • Skadesomfang
 • Deltagelsesprocent
 • Sæsonfordeling
 • Skadeshistorik
  • Årsager
  • Skadestyper
  • Skadeslokalisationer
  • Varighed
  • Re-skader

Ønsker I fremvist en demo for netop jeres klub, kontakt Sport Screen i dag. Vi kan opsætte en demo for netop jeres klub, eller lave en personlig fremvisning af systemet.

 
 

KONTAKT

SPORT SCREEN I/S

Telefon: +45 22121819
E-mail: ah@sportscreen.dk

COPYRIGHT 2012 SPORTSCREEN.DK